Sıcağı Sıcağına

Nasıl: Openbox İçin Kontrol Merkezi Yapımı

           Openbox'u yapılandırabileceğim ayarlarım elimin altında olsun istiyordum.Bunun için, kısa bir araştırmadan sonra, basit bir kontrol merkezi oluşturdum.Adını da Openbox Kontrol Merkezi koydum.Bu yazıda, adım adım Openbox Kontrol Merkezi oluşturmayı ele alıyorum.
          1- Öncelikle 'yad' paketini kuruyoruz.Debian için:

sudo apt install yad

          2- Şimdi, 'controlpanel' adını verdiğimiz bir dosya oluşturuyoruz.İçine aşağıdakileri kopyalayıp yapıştırıyoruz:

#Simple Control Panel for Openbox
yad --icons --read-dir="/home/kesim/Scripts/ControlPanel" --width=450 --height=470 --sort-by-name --single-click \
--window-icon=preferences-desktop --image=preferences-desktop --image-on-top --center \
--title="Openbox Kontrol Mekezi" --text='<span font_weight="bold">Change desktop, suystem and device settings</span<\nSome utilities require the administrator password.' --button=gtk-close


          Oluşturduğumuz 'controlpanel' dosyasını, /usr/share dizininde oluşturacağımız 'Controlpanel' klasörüne koyuyoruz.
          3- Bu aşamada, controlpanel.desktop isminde bir dosya oluşturuyoruz.İçine aşağıdakileri kopyalayıp yapıştırıyoruz:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=controlpanel
Comment=controlpanel
Exec=/usr/share/Controlpanel/controlpanel
Icon=preferences-desktop
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Categories=Menu;
StartupNotify=true
Name[tr_TR]=Openbox Kontrol Merkezi


          Oluşturduğumuz controlpanel.desktop dosyasını /usr/share/applications dizinine koyuyoruz.
          4- Son aşamaya geldik.Ev dizinimizde Scripts adlı bir klasör oluşturuyoruz.Bu klasörün içinde de yine ControlPanel adında bir klasör oluşturuyoruz.İşte bu klasörün içine /usr/share/applications içinden istediğimiz başlatıcıları koyalayabiliriz.Ben nitrogen, lxappearance, obmenu ve obconf'u kopyaladım.Kopyaladığımız bu başlatıcılara sağ tıklayıp bir metin editörüyle açarak, yine /Scripts/ControlPanel klasöründe oluşturacağımız Icons klasörünün içine atacağımız simgeler yardımıyla başlatıcıların simgelerini değiştirebiliriz.
          /usr/share/applications dizinindeki başlatıcılar haricinde, mesela tint2rc, autostart, menu.xml veya rc.xml için de başlatıcılar oluşturmak isteyebiliriz.Bunun için /Scripts/ControlPanel klasörünün içerisinde bir .desktop dosyası oluştumamız yeterli oluyor. tint2rc için bir tint2rc.desktop dosyası oluşturalım:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=tint2rc
Comment=tint2rc
Exec=mousepad /home/user/.config/tint2/tint2rc
Icon=/home/user/.icons/Newaita/apps/48/subtitleeditor.svg
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Categories=Menu;
StartupNotify=true
Name[tr_TR]=Yapılandır: "tint2rc"


          Burada user'i kendi kullanıcı adımızla değiştirmeyi unutmuyoruz.Yine bu başlatıcının simgesini değiştirmek için, Icon=/home/user/.icons/Newaita/apps/48/subtitleeditor.svg satırında kendimize göre değişiklik yapmamız yeterli olacaktır.
          tint2rc.desktop dosyasını örnek alarak diğerleri için de başlatıcılar oluşturabiliriz.

Hiç yorum yok