Sıcağı Sıcağına

Nasıl: Tint2 Panelin Sağına Kapat Butonu Ekleme

         
           tint2 panelin sağ trafına bir kapat butonu ekleyebiliriz.Bu, hem ergonomik olarak kolaylık sağlayacak, hem de panele görünüm anlamında şıklık katacaktır.Bunu bir buton(button) olarak veya bir çalıştırıcı(executor) olarak ekleyebiliriz.Sonuçta ikisi de aynı işi görmektedir. 
           tint2 panele kapat butonu(button) ekleme(buton olarak)          1-tint2rc dosyamızı bir metin editörü yardımıyla açıyoruz. "# Panel" altında bulunan "panel_items = LTSC"(tint2 panelin konfigürasyonuna göre sizde farklı olabilir) satırının en sonuna bir "P" harfi ekliyoruz. Şöyle görünmeli:

panel_items = LTSCP

          2-Aşağıdaki kod grubunu tint2rc dosyamıza ekliyoruz.

button = new
button_icon = tint2confçıkışta
button_text = İşim bitti, çıkıyorum!
button_tooltip = Configure panel
button_lclick_command = ~/Scripts/Kapat
button_rclick_command =
button_mclick_command =
button_uwheel_command =
button_dwheel_command =
button_font_color = #ffffff 100
button_padding = 2 2
button_background_id = 0
button_centered = 1
button_max_icon_size = 24


          Burada ben, "button_text =" satırını kendime göre düzenledim.Siz de özelleştirebilirsiniz.Yine "button_lclick_command =" satırında Scripts klasöründe bulunan kapat "script"inin yolunu gösterdim.İstenirse buraya "systemctl poweroff" gibi parametreler girilebilir.Aynı mantıkla bir başka buton, mesela yeniden başlat butonu, yapılabilir.Ayrıca butonun simge boyutu vb. ayarlamalar da yapılabilir.Simgeyi ise, o an launcher için aktif olaraka kullandığımız simge temasından çekiyor.
Bundan sonra oturumdan çıkıp yeniden giriş yapıyoruz ve kapat butonumuz panalimizin en sağında yerini almış oluyor.
          tint2 panele kapat butonu(executor) ekleme(executor olarak)
          1-tint2rc dosyamızı bir metin editörü yardımıyla açıyoruz. "# Panel" altında bulunan "panel_items = LTSC"(tint2 panelin konfigürasyonuna göre sizde farklı olabilir) satırının en sonuna bir "E" harfi ekliyoruz. Şöyle görünmeli:

panel_items = LTSCE
2-Aşağıdaki kod grubunu tint2rc dosyamıza ekliyoruz.
execp = new
execp_command = echo ~/.icons/Faience-ng-Blue/32x32/brisk_system-log-out.png
execp_lclick_command = ~/Scripts/Kapat
execp_has_icon = 1
execp_interval = 0
execp_centered = 1
execp_font =
execp_markup = 1
execp_font_color =
execp_padding = 0 0
execp_tooltip = İşim bitti, çıkıyorum...
execp_background_id = 2


          Bunda da yine "execp_lclick_command =" satırında Scripts klasöründe bulunan kapat "script"inin yolunu gösterdim.İstenirse buraya "systemctl poweroff" gibi parametreler girilebilir.Aynı mantıkla bir başka buton, mesela yeniden başlat butonu, yapılabilir.Üsttekinden farklı olarak "execp_command =" satırında kullanacağımız simgenin yolunu kendimiz göstermemiz gerekiyor.Gösterdiğimiz simgenin boyutunu birebir kullanıyor ki bu da simge eğer orijinalinde çok büyük boyuttaysa panelde taşmalara, çok küçük boyuttaysa çok küçük görünmeye yol açıyor.Bunun için simge boyutunu elle ayarlamak görünüm açısından yararlı olacaktır. "execp_tooltip =" satırını da kendinize göre düzenleyebilirsiniz.
          Bundan sonra oturumdan çıkıp yeniden giriş yapıyoruz ve kapat butonumuz panalimizin en sağında yerini almış oluyor.

Hiç yorum yok